SRV

SRV Vuosikertomus 2018

VASTUULLISUUS

”Edelläkävijyys tarkoittaa oikeita päätöksiä ja käytännön tekoja.”

LUE LISÄÄ

Energiankulutus


Energiankulutus (%)


Kustannusperusteisesti keskihinnan mukaan arvioitu energiankulutus Suomen liiketoiminnassa. Hiilidioksidipäästöt on arvioitu käyttäen energia-lajien keskimääräisiä päästökertoimia.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Rakentaminen on viime vuosina ollut talouden vahva veturi Suomessa ja rakentamisen kustannukset ovat nousseet. Samaan aikaan SRV on kaupunkirakentamisen edelläkävijänä kasvanut ja luonut uudenlaisia elinympäristöjä hyvän sijainnin, helposti saatavien palvelujen ja monipuolisten liikenneyhteyksien äärelle. SRV:läisten peräänantamattomuus, ammattitaito ja yritteliäisyys näkyvät rakentamissamme kohteissa ja rakennusten ympäristössä nyt ja tulevaisuudessa.”

LUE LISÄÄ

VUOSI 2018 LUKUINA

Operatiivinen liikevoitto1 ja liikevoitto (milj. euroa)

Tulouttamaton tilauskanta2 (milj. euroa)


Rakennusjätteen hyötykäyttöaste3 (%)


Liikevaihdon jakautuminen 2018 (%)


0 0

TYÖLLISTÄMME VUOSITTAIN ALIHANKKIJAA / TYÖNTEKIJÖITÄ SRV:N TYÖMAILLA VUONNA 2018

1 Yhtiön toiminnan vertailukelpoisuuden lisäämiseksi tuloksen osalta otettiin 20.7.2017 alkaen käyttöön uusi operatiivisen liikevoiton -käsite, joka eroaa virallisesta IFRS-liikevoitosta siinä suhteessa, että siitä on poistettu Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot ja niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Toimintavaluutta muuttui syyskuussa 2016, joten 2013–2015 luvuissa eivät näy valuuttakurssierot ja niiden mahdolliset suojausvaikutukset.
2 Kauden lopussa.
3 Suomen työmailla. Raportoidut määrät eivät sisällä purkujätteitä eivätkä maa-ainesjätettä.
4 Osuus Suomen liiketoiminnan liikevaihdosta.

Strategia

”SRV:n strategian ytimessä ovat kehittyvät ja vetovoimaiset kaupunkikeskukset.”

LUE LISÄÄ

VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS

Lataa SRV:n vuosikatsaus ja tilinpäätös alla olevista linkeistä.

Lataa vuosikatsaus Lataa tilinpäätös